+38169767202, Vojislava Ilića 102 bitcomracunari@gmail.com
Popravka maticne ploce

SERVIS MATIČNE PLOČE

Popravka matične ploče kod laptop ili desktop računara tehnički je najsloženiji vid popravke .Šta je zapravo matična ploča kod savremenih laptop uređaja, pa to je možemo slobodno reći srce računara i deo koji obavlja sve složene procese komunikacije između biosa, procesora ,audio i video modula i na kraju output i input komponenti monitora,tastature i miša. Prostim jezikom rečeno laptop bez ispravne matične ploče zapravo je hrpa bezvrednog elektronskog otpada. S obzirom na tehničku obrazovanost naših zaposlenih, u mogućnosti smo da ponudimo uslugu servisa matične ploče na nivou poluprovodničkih komponenti zastupljenih u elektronici, te ustanovljavanjem neispravnosti ovih komponenti i njihovom zamenom dovodimo ploču vašeg laptopa recimo u ispravno stanje čime mu produžavamo vek trajanja i vas lišavamo potrebe da kupujete nov uređaj dok još niste planirali takvu investiciju .

 

zamena ekrana na laptopu

SERVIS I ZAMENA EKRANA

Problemi sa ekranom bilo laptopa , tableta ili pc računara sastavni su deo naše svakodnevne prakse .Ono što spada u domen rešivog iz naše prakse predstavljaju kvarovi na elektronici, lomovi LCD ili LED panela koji se zasad jedino popravljaju zamenom sa adekvatnim zamenskim rezervnim delom. Često nam dolaze klijenti koji se žale na povremeni gubitak slike na celom ili pojedinim delovima ekrana i koji unapred smatraju da je greška u flet kablu koji povezuje ekran sa laptopom međutim detaljan pregled često ukazuje na problem sa samim panelom u čijim je laminarnim spojevima došlo do prekida veze i oni samo pod pritiskom vrše funkciju prenosa slike ali čim se u određenom položaju taj pritisak izgubi dolazi do prekida slike. Naš servis trudi se da bude među najsnabdevenijim u Beogradu što se tiče zamenskih rezervnih delova kako bi što efikasnije i u što kraćem roku mogli da detektujemo i popravimo kvar.Na našoj stranici prodavnica možete se informisati o cenama nekih od najtraženijih laptop panela .

ČIŠĆENJE LAPTOPA

Kao što na slici pored verovatno uočavate jedan od najčešće susretanih problema sa laptopom ili pc računarom jeste dotrajalost ili zaprljanost sistema za hlađenje odnosno kulera .Ovaj se deo računara najčešće sastoji od pasivnog dela hladnjaka izrađenog od metalnih legura ili bakra koji pomaže odvlačenju toplote sa delova računara koji se puno greju a to su procesor, čipset i grafički čip .Drugi deo je aktivni i zapravo je ventilator koji se okreće visokim brojem obrtaja i protokom vazduha još više odvlači temperaturu sa metalnog hladnjaka . Između ova dva dela vrlo često dolazi do nagomilavanja prašine i nečistoća iz vazduha koje mogu dovesti do blokade okretanja ventilatora, a samim tim njegovog oštećenja i posledično do pregrevanja uređaja. Mi savetujemo redovno čišćenje ovog sklopa i zamenu termalne paste koja se nanosi između hladnjaka i čipova koje oni hlade. Takođe vršimo i zamenu dotrajalih ventilatora koji su usporili , bruje ili se uopšte više ne okreću.

Čišćenje i zamena kulera na laptopu

ZAMENA DC KONEKTORA

Ono što možete videti na slici sa desne strane predstavlja dc in konektor na laptopu i to je takođe jedna od slabih tačaka koja se često kvari .Kako je svakodnevno izložen pritisku uključivanja i isključivanja punjača ovaj džek se veoma često razlabavi ili čak polomi te dovodi do nemogućnosti napajanja i punjenja laptopa,tako da on postaje praktično neupotrebljiv.S obzirom na veliki broj proizvođača laptop računara i velikog broja modela čak i u okviru istog brenda ovi se konektori veoma razlikuju od jednog do drugog modea laptopa. Mi se kao ozbiljan servis trudimo da uvek na stanju imamo rezervni deo za većinu laptop računara i vršimo popravku odnosno zamenu ovog dela.

 

zamena dc in konektora
Vrste operativnih sistema

INSTALACIJA OPERATIVNOG SISTEMA

Operativni sistem stvara za korisnika radno okruženje koje rukuje procesima i datotekama, umesto bitovima, bajtovima i blokovima podataka.Odgovoran za kontrolu i upravljanje uređajima i računarskim komponentama kao i za obavljanje osnovnih radnji,objedinjuje u celinu raznorodne delove računara i sakriva od krajnjeg korisnika detalje funkcionisanja ovih delova.Većina korisnika kod nas, a i u svetu koristi operativne sisteme Microsoft korporacije koja je lider u ovoj oblasti vec decenijama .Trenutno aktuelni operativni sistem Windows 10 uskoro će zameniti verzija 11 koja će imati nove hardverske zahteve.Osim Windows platforme u naš delokrug spada i instalacija Linux i Apple Os-a.